Algoritmus čistí kriminálne minulosti tisícov

Piero Salazar sedí pri drevenom stole, zaplavenom papierovaním. Jeho úzkostlivá rodina vyzerá.
 
Je to jeden z približne 50 ľudí, ktorí prišli do tohto komunitného centra v San Fernando, neďaleko Los Angeles, aby sa zúčastnili „kliniky na vykorisťovanie“ – bezplatnej služby pre tých, ktorí chcú odstrániť alebo znížiť registre trestov. Tím právnikov, pracujúci pro bono, sedí za dlhým pultom a zavolajú ľudí dopredu, keď ich počet stúpa.

programování
 
V tento sobotný deň ráno, najviac tu, pán Salazar, sa snažia o odsúdenie súvisiace s kanabisom, ktoré bolo zrušené v Kalifornskej Propozícii 64, ktorá bola prijatá v roku 2016, čím sa marihuana stala legálnou v štáte. V rámci nového zákona by sa tí, ktorí už boli odsúdení, mohli teraz snažiť, aby ich odložili.
 
"Cítim sa lepšie vedieť, že nie som zločin," hovorí pán Salazar, ktorý vyplňuje svoje formuláre. „Chcem, aby si to vypol. Vyčistite. Robte, čo mám robiť a mať lepší život. “
 
Odhaduje sa, že v Kalifornii je milión ľudí s poplatkom za kanabis v minulosti, neviditeľný okov, ktorý blokuje príležitosti na získanie bývania, pracovných miest a tisícov ďalších vecí, ktoré by väčšina z nás považovala za potrebné.
 
Avšak menej ako 3% ľudí si myslelo, že majú nárok na kvalifikáciu, sa snažili, aby ich záznamy boli od prijatia nového zákona vymazané.
 
Je to myšlienka, že mnohí sú ohromení alebo zastrašovaní komplexným procesom rozhadzovania. Klinika môže prísť do mesta len raz za niekoľko mesiacov, ak vôbec. Iní jednoducho nevedia, že expanzia je možná.
 
Ale teraz, práca na automatizácii tohto celého utrpenia začala – s pozoruhodnými výsledkami.
 
Hoci sa predpokladá, že takmer 10 000 ľudí v meste má nárok na vyhostenie, len 23 z nich sa prihlásilo.
 
Takže v januári 2018 sa pán Gascon zaviazal, že proaktívne preskúma prípady marihuany – ale bol tam zádrhel.

data
 
Získal Code For America, neziskovú organizáciu, ktorá pracuje na vytváraní riešení Silicon Valley-esque na problémoch v rámci mnohých zastaraných systémov poháňajúcich vládu USA.
 
Skupina vytvorila Clear My Record, nástroj, ktorý dokáže analyzovať text v súdnych spisoch pomocou rozpoznávania znakov na rozlúštenie naskenovaných dokumentov.
 
Zlikviduje akýkoľvek záznam, ktorý sa týka násilného trestného činu, pretože tieto záznamy nespĺňajú podmienky. Pre tie, ktoré zostanú, nástroj automaticky vyplní potrebné papierovanie. Inými slovami, algoritmus nahradil proces, ktorý sa vykonáva manuálne na klinikách na odstránenie choroby.
 
Práca s nespracovanými údajmi v San Franciscu, Code For America dokázala identifikovať 8 132 oprávnených registrov trestov v priebehu niekoľkých minút – okrem 1 230 nájdených ručne. Siahajú až do roku 1975, kedy mesto začalo digitalizovať svoje súbory.
 
A tak to bolo 3. apríla, že ich San Francisco, sudca Samuel K Feng, ich podpísal – čím sa znovu otvorili životné príležitosti pre tisíce ľudí.

Algoritmus čistí kriminálne minulosti tisícov
3 (60%)2
Posted in Www