Život sa má žiť

Takýto postoj malo asi aj mladé dievča, ktoré skočilo z reštaurácie UFO v Bratislave, ktorá sa týči nad mostom SNP vo výške 90 metrov. Môžeme povedať, že prežila len zázrakom. Dopadla na auto, ktoré tam mal zaparkované zamestnanec – čašník reštaurácie UFO. Keby nebolo tohto auta a zhoda okolností, tak by dievča už nebolo medzi nami. Vraj nemá vnútorné zranenia, ale len vonkajšie poranenia a zlomené stavce, čo sa dalo očakávať vzhľadom na vzhľad auta. Tak sa vynára otázka, prečo by mladé dievča chcelo ukončiť svoj život takýmto spôsobom? Bola tak veľmi nešťastná, že už nezniesla pobyt na tomto svete? Alebo bola psychicky chorá? Chcela zničiť auto zamestnancovi danej reštaurácie? Svoju cestu na UFO maskovala aj tým, že rozprávala len po anglicky a vydávala sa, že je zo zahraničia. Mala to všetko naplánované? Alebo jej to niekto prikázal?

publikum.jpg

Všetky takéto prípady vynárajú množstvo otázok, ktoré dokáže zodpovedať len ten daný človek. No, keď sa niekto pokúsi siahnuť si na život nie je to ani zďaleka v poriadku. Mladý človek má celý život pred sebou a mal by mať plno plánov, očakávaní a šancí napraviť svoje doterajšie chyby. No, často krát sú to práve mladí ľudia, ktorí sa nedokážu vypriadať s realitou, ale siahajú si na svoje mladé životy. Pritom by sa to dalo skôr očakávať u ľudí v zrelom veku, ktorí už nemajú toľko času života a ich životná etapa je veľmi nešťastná. Rozvod, choroby a mnohé iné problémy, ktoré doháňajú do zúfalstva množstvo ľudí.

zábava.jpg

Mladý človek má však starosť iba sám o seba. Nemusí sa starať o deti, rodinu, jeho problémy sú v podstate nič oproti tým problémom, čo ho ešte len čakajú. Keby si to tak títo mladí ľudia uvedomili, mohli by ešte v pokoji žiť. V dospelosti ich čakajú oveľa horšie situácie, ktoré si teraz ani nedokážu predstaviť. Nešťastná láska, šikana alebo nespokojnosť s vlastným výzorom, s vlastným pohlavím môžu dohnať na pokraj zúfalstva aj toho najkľudnejšieho človeka, no nie sú to najdôležitejšie veci na svete. Takýto človek by mal mať stále podporu rodiny, priateľov a blízkych.